Origin

AIBK M – GRADUATE/SKILL PARISHAD Working Committee 2017 – 2021

Graduate Parishad President

Mr. Dilip Dharurkar


State Leaders

Karnataka

President

Gajanan D Devagirakar

No, 672, 15th cross 4th Block,
93B HMT Layout Vidyaranyapura,

Bangalore-560097,
cell-9448446991 (KS)

Andhra Pradesh

President

Dr. Raghavendra Rao Hanchate

45/26-2B Ashok Nagar,

Karnool 518007,

cell 9491784848 (AP),

Telangana

President

Sri. Ravindranath Jawalkar

4-5-54 Raghavendra Book Stall,
Beside Andra Bank,
Koti, Hyderabad- 500095

Tamil Nadu

President

R. Purushottam Malatkar

16/25, North Tank Squire,
Triplicane Channai 600005,
cell- 94840442346,

Maharashtra

President

Avinash V. Somavanshi

F-9 B02 Navaatna hsg Socy,
CIDCO Sector 8 Khanda Colony,
New Panvel 410206 Mumbai

Madhya Pradesh

President

Rupesh Bhavsar Wakade

Bhavanpur Colony,
Annapurna Apartment,
Indore -452009,
cell 7389933120 (MP)

Contact Us

Address

Regd Office :
Mahajanwadi, AIBK Mahasabha (R)
Regd. no. 904/38 dt, 11-08-1938)
12 Parmargurji Marg, Parel,
Mumbai-400012
Maharastra, INDIA