ABBK MAHASABHA MAHILA PAST PRESIDENTS

Sl.

Year

Place

President

From ityPhotos
1.Data Not available
2.1935BangaloreBangalorePune
3.Data Not Available
4.1949Mumbai Gayabai Ghate Nagpur
5.1951 Nagpur Smt. Mandakini Jawalkar Mumbai
6.MysoreZingulambai Mirajkar Madras
7.1963 Dharwad Parvatibau UrankarPune
8.1967 Khandwa Late Smt. Girijabai Mahindrakar Bangalore
9.1972 Pune Indutai Nagalkar Nandura
10.1979 Bangalore Laxmibai Mahindrakar Dharwad
11. 1985 Hyderabad Nirmalatai Lokhande Hyderabad
12.1993 Ahmedabad Smita BhavsarMumbai
13.1998 Solapur Sunandatai Mahindrakar Bijapur
14. 2003Chennai Ashatai Bhavsar Malegaon
15. 2008Ujjain Prabhatai Bhavsar Aurangabad