ABBK MAHASABHA MAHILA PAST PRESIDENTS

Sl.

Year

Place

President

From ity Photos
1. Data Not available
2. 1935 Bangalore Bangalore Pune
3. Data Not Available
4. 1949 Mumbai  Gayabai Ghate  Nagpur
5. 1951  Nagpur  Smt. Mandakini Jawalkar  Mumbai
6. Mysore Zingulambai Mirajkar  Madras
7. 1963  Dharwad  Parvatibau Urankar Pune
8. 1967  Khandwa  Late Smt. Girijabai Mahindrakar  Bangalore
9. 1972  Pune  Indutai Nagalkar  Nandura
10. 1979  Bangalore  Laxmibai Mahindrakar  Dharwad
11. 1985  Hyderabad  Nirmalatai Lokhande  Hyderabad
12. 1993  Ahmedabad  Smita Bhavsar Mumbai
13. 1998  Solapur  Sunandatai Mahindrakar  Bijapur
14.  2003 Chennai  Ashatai Bhavsar  Malegaon
15.  2008 Ujjain  Prabhatai Bhavsar  Aurangabad